5ο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση “Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα”

Θα Θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι και φέτος θα λάβουμε μέρος και θα στηρίξουμε το

5ο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση “Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα”
Μηδέν Ατυχήματα: Πρακτικές Λύσεις στα Προβλήματα

που Θα διεξαχθεί στις 26-27 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία.

Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν για εμάς η ασφάλεια στην εργασία στο στήσιμο ικριωμάτων είναι υψίστης σημασίας!
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι θα είμαστε ένας από τους μεγάλους εκθέτες και χορηγούς στην έκθεση.

Είναι η πέμπτη χρονιά που διεξάγετε το συνέδριο και είναι υπό την αιγίδα Υπουργείου Εργασίας. Διοργανωτές Σύλλογος Πολίτικων Μηχανικών Κύπρου.

Για περισσότερες λεπτομερείς σχετικά με το συνέδριο και την έκθεση μπορείτε να δείτε στο
www.constructionosh2017.spolmik.org