ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο τομέας της ασφάλειας θεωρείται για μας πρώτιστης σημασίας. Ως εταιρεία συνεργαζόμαστε και μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας στον τομέα αυτό με τους πελάτες μας ούτως ώστε να προάγουμε ένα περιβάλλον όπου θα μηδενίσουμε τα ατυχήματα.

Για το σκοπό αυτό η AP Scaffolding Solutions έχει εισάξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου.

Δήλωση Πολιτικής για την Υγεία και την Ασφάλεια

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στην εταιρεία μας λαμβάνουμε επίσης ιδιαίτερη φροντίδα και στο περιβάλλον, βρίσκοντας λύσεις πρόσβασης γύρω από υφιστάμενα δέντρα και κλαδιά χωρίς να τα καταστρέφουμε.