Ανακαίνιση Αρμενικής Εκκλησίας

ΤΟ ΕΡΓΟ

Έργα για ανακαίνιση Αρμενικής Εκκλησίας.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Categories:ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
Client:Louyianco Construction Ltd
Location:Λευκωσία
Surface Area: 1300 Τετ.μ.
Completed:2017