Αρχηγείο της Wargaming.net

ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο εργολάβος του κτιρίου μας ζήτησε να κατασκευάσουμε σκαλωσιές γύρω από όλο το κτίριο για να μπορέσει να εκτελέσει τα έργα του. Η εταιρεία μας μελέτησε το ύψος, το σχεδιασμό και την πολυπλοκότητα του κτιρίου και κατέληξε στην καλύτερη και οικονομικότερη λύση. Το έργο ολοκληρώθηκε με τη χρήση συστημάτων Tube and Fitting και Cuplock.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Categories:ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
Client:Wargaming.net
Location:Λευκωσία
Completed:2014