Διαγωνισμός Φωτογραφίας ΕΤΕΚ

Η εταιρεία μας, ακολουθώντας πάντα την πολιτική της προώθησης της ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας,  υποστηρίζει τον Διαγωνισμό Φωτογραφίας ΕΤΕΚ  «Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Καλές Πρακτικές – Vision Zero» σαν χορηγός των βραβείων του διαγωνισμού!

Σκοπός και στόχοι του διαγωνισμού
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων σε σχέση με την υιοθέτηση καλών πρακτικών ασφάλειας και υγείας στην εργασία για τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στην εργασία και επίτευξη του στόχου της παγκόσμιας εκστρατείας «Vision Zero» (Όραμα «Μηδέν Ατυχήματα»).

Η εκστρατεία Vision Zero (Όραμα «Μηδέν Ατυχήματα»)
Η εκστρατεία αυτή αποτελεί εκστρατεία του Διεθνή Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης (International Social Security Association – ISSA) η οποία πραγματοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα, με θέμα “Vision Zero – Safety.Health.Wellbeing.” στοχεύοντας στη βελτίωση της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας στην εργασία.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλα τα μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου (ΕΤΕΚ) που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους για το έτος 2019. Τελευταία ημερομηνία συμμετοχής / αποστολής φωτογραφιών και του Δελτίου Συμμετοχής: 22 Μαρτίου 2019 στις 12 το μεσημέρι (σφραγίδα ταχυδρομείου ή ημερομηνία τοποθέτησης του φακέλου στο κιβώτιο υποβολής).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΚ