6ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα 10&11 Μαΐου 2019

Η  Scaffolding Solutions, ακολουθώντας πάντα την πολιτική της προώθησης της ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας, γίνεται υποστηρικτής και λαμβάνει μέρος στο έκτο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα και Έκθεσης Εξοπλισμού και Υπηρεσιών “Vision Zero: Invest in Prevention. PLAN AHEAD”. Το συνέδριο διοργανώνεται από τον ΣΠΟΛΜΗΚ (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου – CYACE) στις 10 και 11 Μαΐου του 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Το Συνέδριο είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους επαγγελματίες στον τομέα των κατασκευών και των συναφών υπηρεσιών καθώς και για τους εμπειρογνώμονες και συμβούλους στον τομέα της επαγγελματική ασφάλειας και υγείας να ενημερώνονται για αποτελεσματικές μεθόδους, πρακτικές, σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνολογικές εξελίξεις για την ασφαλή εκτέλεση των έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.cosh2019cy.com