Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου – Προσωρινή στέγη

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου χρειάστηκε να αλλάξει τη στέγη του μουσείου στο κέντρο της Λευκωσίας μια που η υφιστάμενη στέγη ήταν παλιά και κατεστραμμένη. Τα έργα έπρεπε να γίνουν χωρίς να επηρεάζονται οι εργασίες του μουσείου. Οι πελάτες μας εξήγησαν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην βλάψουμε τα πολύτιμα αρχαιολογικά αντικείμενα που στεγάζονται στο μουσείο, να γίνουν τα έργα με μεγάλη φροντίδα και να αφήσουμε το μουσείο ανεπηρέαστο, έτσι ώστε οι τουρίστες και οι άλλοι επισκέπτες να μπορούν να το επισκέπτονται ακόμα. Με άλλα λόγια το μουσείο έπρεπε να λειτουργεί κανονικά.

Σε αυτό το έργο χρησιμοποιήσαμε την λύση προσωρινής στέγης και ο εργολάβος των επισκευών ήταν σε θέση να δουλέψει από κάτω, επιτρέποντας έτσι στο μουσείο να λειτουργεί.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Categories:ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
Location:Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου, Λευκωσία
Completed:2011