Συντήρηση πλατφόρμας εξόρυξης φυσικού αερίου

ΤΟ ΕΡΓΟ

Μέρος των υπηρεσιών της Scaffolding Solution είναι να παρέχει στους πελάτες των εξεδρών μαζί με το υλικό της και με άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Η εταιρεία μας έχει πλήρη επίγνωση των απαιτήσεων Υγείας και Ασφάλειας για τέτοιου είδους εργασίες, και φροντίζει δεόντως και εγκαίρως να εξυπηρετήσει τους πελάτες της, μόλις το ζητήσουν, παρέχοντας το εξειδικευμένο προσωπικό, τον επιβλέποντα και το υλικό σκαλωσιών που πρέπει να αποσταλεί στην εξέδρα.

Έχουμε αποκτήσει εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, καθώς τα τελευταία 5 χρόνια συνεργαζόμαστε με μια γνωστή εταιρεία που μας ζητά τέτοιες υπηρεσίες.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Categories:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΠΑΡΑΚΤΙΑ
Completed:2011