Κρεμμαστό Σύστημα Ικριωμάτων

ΤΟ ΕΡΓΟ

Κρεμαστό Σύστημα Ικριωμάτων για διάφορα έργα ανάλογα με την τοποθεσία και τη λειτουργικότητα ενός έργου, παρέχουμε λύση κρεμαστής σκαλωσιάς για την απελευθέρωση των πεζών και άλλων τμημάτων του κτηρίου. Το υπόλοιπο κτίριο αφήνεται ελεύθερο για να μπορεί να λειτουργεί και ο πεζόδρομος ώστε τα καταστήματα και τα γραφεία να λειτουργούν κανονικά. Παρέχοντας αυτή τη λύση κυρίως σε πόλεις που θέλουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κανονικά! Πολύ περίπλοκο και σχεδιασμένο με ασφάλεια από τους μηχανικούς μας, καταφέρνουμε πάντα να ικανοποιούμε τους πελάτες μας.

Η υπόσχεσή μας είναι να παρέχουμε πάντα την καλύτερη δυνατή λύση. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη!

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Categories:ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
Location:Λευκωσία, Κύπρος
Completed:2020