Ικριώματα σε Βιομηχανίες

ΤΟ ΕΡΓΟ

Τα ικριώματα στον βιομηχανικό τομέα είναι μια από τις καλύτερες σειρές έργων μας. Οι εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι ικριωτές μας είναι πεπειραμένοι να παραδώσουν την κατασκευή σκαλωσιών σύμφωνα με το σχεδιασμό, τις απαιτήσεις, τα χρονικά όρια και την ασφάλεια και την πολυπλοκότητα της φύσης αυτών των έργων. Οι πελάτες μας εμπιστεύτηκαν τις υπηρεσίες μας διατηρώντας μακροχρόνιες συνεργασίες, είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη τους!

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Categories:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
Location:Λευκωσία, Κύπρος
Completed:2020