Σκάλες Πρόσβασης στον Καλοπαναγιώτη

ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο πελάτης ανέλαβε ένα έργο για την κατασκευή ενός Τελεφερικ. Χρειαζόταν σκάλες πρόσβασης για τη διευκόλυνση της κατασκευαστικής ομάδας να ανεβαίνει ένα λόφο κλίσης 45″. Χρησιμοποιώντας συστήματα tube and fitting and Beam μπορέσαμε να προσφέρουμε πρόσβαση στην πλαγιά μήκους πάνω από 30μ.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Categories:ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
Client:Kounna Brothers Constructions Ltd
Location:Καλοπαναγιώτης
Completed:2010