Συντήρηση πλοίου

ΤΟ ΕΡΓΟ

Η Scaffolding Solutions έχει την εμπειρία για να παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της ναυτιλίας. Σε αυτή την περίπτωση μας ζητήθηκε να φτιάξουμε ένα ικρίωμα γύρω από το φουγάρο του πλοίου. Ο απώτερος στόχος ήταν να δοθεί πρόσβαση στο προσωπικό που ανέλαβε τη συντήρηση του φουγάρου. Το ικρίωμα ανεγέρθηκε εξ ολοκλήρου με σύστημα PERI.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Categories:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΠΑΡΑΚΤΙΑ
Client:EDT Offshore Ltd
Location:Λιμάνι Λεμεσού
Completed:2016