Επιδιορθώσεις στο πλοίο “Normand Cutter”

ΤΟ ΕΡΓΟ

Η Scaffolding Solutions μπορεί επίσης να παρέχει υπηρεσίες και στον τομέα της ναυτιλίας. Σε αυτό το συγκεκριμένο έργο ο πελάτης μας ζήτησε σκαλωσιές για το σκοπό της επισκευής του πλοίου. Στήσαμε μια σκαλωσιά στο κατάστρωμα για να φτάσουμε στον υδραυλικό γερανό για τις εργασίες επισκευής του.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Categories:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΠΑΡΑΚΤΙΑ
Client:Multimarine Services Ltd
Surface Area:720 m3
Completed:2012