ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ !

Η Διαχείριση της Scaffolding Solutions Ltd δεσμεύεται για την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων της και για όλους όσοι συμμετέχουν στα έργα μας.Η προστασία των εργαζομένων από τραυματισμούς ή άλλους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία είναι ένας σημαντικός συνεχής στόχος. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τον χώρο εργασίας χωρίς ατυχήματαμέσω αποτελεσματικής διοίκησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με την πάροδο των ετών η εταιρεία μας έχει εργαστεί σκληρά και έχει φτάσει στα επιθυμητά στάνταρ για να αποκτήσει το ISO45001: 2018 για Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία κατά την προμήθεια, ενοικίαση, ανέγερση και αποσυναρμολόγηση συστημάτων σκαλωσιάς, EN ISO90001: 2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.